Hồ Thác Ba quê tôi, đây là hồ thủy điện đầu tiên ở Việt Nam, cũng là hồ nước có diện tích mặt nước lớn nhất Việt Nam, với chiều dài tới 80km chiều rộng 20 30km, Hồ Thác Bà chặn dòng sông chảy, một con sông hung dữ, giáp danh giữa đông và tây bắc, với tốc độ dòng chảy rất cao. Hồ thác bà quê tôi, mời các bác xem video hồ thác bà và những còn người sống trên hồ thác bà.